Scientist

Huijuan Wang

Positions:
Academic Title: Youth research professor
E-mail: wanghj@nao.cas.cn
Mailing Address: Huijuan Wang
Education and Career History
2017-    , MS Supervisor
2018-    , Youth research professor
2011-2018, Associate Professor   
2009-2011, Research Assistant
National Astronomical Observatories, 
Chinese Academy of Sciences, Beijing, China
 
2003-2009, PhD, Graduate University of Chinese Academy of Sciences (the predecessor of University of Chinese Academy of Sciences) , Beijing, China
Research Fields
1)Spectroscopic and photometric research of activities and evolution of young solar-type stars and other special variable stars;
2)Research of high-precision spectroscopic and photometric detection methods;.
Multi-band photometric research of exoplanets.
Achievements
 
Selected Publication
[1] Huijuan Wang, Jianyan Wei, Jianrong Shi, Jingkun Zhao, HD 146875: A Newly Identified ZAMS Active Double Lined Spectroscopic Binary, A&A, 2009, 500, P1215
[2] Huijuan Wang & Jianyan Wei, High Resolution Spectroscopy of Two Young Active Late Type Stars within 20 Parsecs of the Sun, RAA, 2009, 9, P315
[3] Zhou Fan, Huijuan Wang, Xiaojun Jiang, Hong Wu, Hongbin Li, Yang Huang, Dawei Xu, Zhongwen Hu, Yinan Zhu, Jianfeng Wang, Stefanie Komossa, Xiaoming Zhang, The Xinglong 2.16-m Telescope: Current Instruments and Scientific Projects, PASP, 2016, 128, P115005
[4] E Xiang, Huijuan Wang, Kefeng Xu, Xiaojun Jiang, Experimental Study of Atmospheric Dispersion at Xinglong Observatory, Infrared and Laser Engineering, 2016, 4, 0411003-1
[5] Fei Zhao, Huijuan Wang, Gang Zhao, Liang Wang, Yujuan Liu, Wavelength Calibration of the Xinglong HRS with a Laser Frequency Comb Device of a Yb Fiber Laser, Astronomical Research and Technology, 2015, 12, P117
[6] Xiaomeng Lu, Jianfeng Wang, Huijuan Wang, Linying Mi, Calibration Models and Their Simulations for an AGU of an Altazimuth Telescope, Astronomical Research and Technology,  2013, 10, P142
[7] Huali Li, Yuangui Yang, Wei Su, Huijuan Wang, Jianyan Wei, The ROSAT Bright Source 1RXS J201607.0+251645: an Active Algol-type Binary, RAA, 2009, 9, P1035
[8] Fei Zhao, Gang Zhao, Gaspare Lo Curto, Huijuan Wang, Yujuan Liu, Liang Wang, Wei Wang, Line Profile Analysis of Astronomical Spectrograph with a Laser Frequency Comb, RAA, 2014, 14, P1037
[9] Fei Zhao, Gang Zhao, Yujuan Liu, Liang Wang, Huijuan Wang, Hongbin Li, Huiqi Ye, Zhibo Hao, Dong Xiao, Junbo Zhang, Hanna Kellermann and Frank Grupp, Statistical modelling of an astro-comb for high-precision radial velocity observation, MNRAS, 2019, 482, P1406
[10] Wu Ying, Ge Liang, Tian Jianfeng, Jiang Xiaojun, Wang Huijuan, Wang Jianfeng, He dong, Li Fengzhi, Design and Development of Comprehensive Control System for Quantum Science Experimental Optical Ground Stations, Astronomical Research and Technology,  2020, 17, P308
[11] J. Wang , Z. P. Zhu, D. Xu, L. P. Xin, J. S. Deng, Y. L. Qiu, P. Qiu, H. J. Wang, J. B. Zhang, and J. Y. Wei, Spectroscopy of the Type Ic Supernova SN2017iuk Associated with Low-redshift GRB171205A, ApJ, 2018, 867, P147
[12] Yong Zhao, Zhou Fan, Juan-Juan Ren, Liang Ge, Xiao-Ming Zhang, Hong-Bin Li, Hui-Juan Wang, Jian-Feng Wang, Peng Qiu, Xiao-Jun Jiang, Investigating the efficiency of the Beijing Faint Object Spectrograph and Camera (BFOSC) of the Xinglong 2.16-m reflector, RAA, 2018, 18, P110
[13] Jifeng Liu, Haotong Zhang, Andrew Howard, Zhongrui Bai, Youjun Lu, Roberto Soria, Stephen Justham, Xiangdong Li, Zheng Zheng, Tinggui Wang, Krzysztof Belczynski, Jorge Casares, Wei Zhang, Hailong Yuan, Yiqiao Dong, Yajuan Lei, Howard Isaacson, Song Wang, Yu Bai, Yong Shao, Qing Gao, Yilun Wang, Zexi Niu, Kaiming Cui, Chuanjie Zheng, Xiaoyong Mu, Lan Zhang, Wei Wang, Alexander Heger, Zhaoxiang Qi, Shilong Liao, Mario Lattanzi Wei-Min Gu, Junfeng Wang, Jianfeng Wu, Lijing Shao, Rongfeng Shen, Xiaofeng Wang, Joel Bregman, Rosanne Di Stefano, Qingzhong Liu, Zhanwen Han, Tianmeng Zhang, Huijuan Wang, Juanjuan Ren, Junbo Zhang, Jujia Zhang, Xiaoli Wang, Antonio Cabrera-Lavers, Romano Corradi, Rafael Rebolo, Yongheng Zhao, Gang Zhao, Yaoquan Chu, and Xiangqun Cui, A wide star-black-hole binary system from radial-velocity measurements, Nature, 2019, 575, P618
[14] Xiao-Li Wang, Liang Chang, Lei Wang, Hang-Xin Ji, Hao Xian, Zhen Tang, Yu-Xin Xin,Chuan-Jun Wang, Shou-Sheng He, Ju-Jia Zhang, Bao-Li Lun, Kai Wei, Xi-Qi Li, Xiao-Jun Jiang, Hui-Juan Wang, Hong-Bin Li, Ji-Rong Mao, The Coude Echelle Spectrograph for the Lijiang 1.8m telescope, RAA, 2020, 20, P32
[15] J. Wang, H. L. Li, L. P. Xin, X. H. Han, X. M. Meng, T. G. Brink, H. B. Cai, Z. G. Dai, A. V. Filippenko, C. -H. Hsia, L. Huang, L. Jia, G. W. Li, Y. B. Li, E. W. Liang, X. M. Lu, J. Mao, P. Qiu, Y. L. Qiu, J. J. Ren, D. Turpin, H. J. Wang, X. G. Wang, X. Y. Wang, C.Wu, Y. Xu, J. Z. Yan, J. B. Zhang, W. Zheng, and J. Y. Wei, Photometric and Spectroscopic Studies of Superoutbursts of Three Dwarf Novae Independently Identified by the SVOM/GWAC System in 2018, AJ, 2020, 159, P35
[16] D. Turpin, C. Wu, X. H. Han, L. P. Xin, S. Antier, N. Leroy, L. Cao, H. B. Cai, B. Cordier, J. S. Deng, W. L. Dong, Q. C. Feng, L. Huang, L. Jia, A. Klotz, C. Lachaud, H. L. Li, E. W. Liang, S. F. Liu, X. M. Lu, X. M. Meng, Y. L. Qiu, H. J. Wang, J. Wang, S. Wang, X. G. Wang, J. Y. Wei, B. B. Wu, Y. J. Xiao, D. W. Xu, Y. Xu, Y. G. Yang, P. P. Zhang, R. S. Zhang, S. N. Zhang, Y. T. Zheng, S. C. Zou, The mini-GWAC optical follow-up of the gravitational wave alerts: results from the O2 campaign and prospects for the upcoming O3 run, 2020, 20, P13
[17] Jennifer E. Andrews, D. J. Sand, S. Valenti, Nathan Smith, Raya Dastidar, D. K. Sahu, Kuntal Misra, Avinash Singh, D. Hiramatsu, P. J. Brown, G. Hosseinzadeh, S. Wyatt, J. Vinko, G. C. Anupama, I. Arcavi, Chris Ashall, S. Benetti, Marco Berton, K. A. Bostroem, M. Bulla, J. Burke, S. Chen, L. Chomiuk, A. Cikota, E. Congiu, B. Cseh, Scott Davis, N. Elias-Rosa, T. Faran, Morgan Fraser , L. Galbany, C. Gall, A. Gal-Yam, Anjasha Gangopadhyay, M. Gromadzki, J. Haislip, D. A. Howell, E. Y. Hsiao, C. Inserra, E. Kankare, H. Kuncarayakti, V. Kouprianov, Brajesh Kumar, Xue Li, Han Lin, K. Maguire, P. Mazzali, C. McCully, P. Milne, Jun Mo, N. Morrell, M. Nicholl, P. Ochner, F. Olivares, A. Pastorello, F. Patat , M. Phillips, G. Pignata, S. Prentice, A. Reguitti, D. E. Reichart, ó. Rodríguez, Liming Rui, Pankaj Sanwal, K. Sárneczky, M. Shahbandeh, Mridweeka Singh, S. Smartt, J. Strader, M. D. Stritzinger, R. Szakáts, L. Tartaglia, Huijuan Wang, Lingzhi Wang, Xiaofeng Wang, J. C. Wheeler, Danfeng Xiang, O. Yaron, D. R. Young, Junbo Zhang, SN 2017gmr: An Energetic Type II-P Supernova with Asymmetries, ApJ, 2019, 885, P43